Mässorna inleder samarbete med Kista Science City – där framtidens hållbara lösningar skapas idag

I Kista Science City skapas lösningar för morgondagens utmaningar. Med spjutspetskompetens inom teknik och bolag som exempelvis Ericsson, har uppkopplade lösningar i framkant utvecklats här ända sedan de första mobilnäten såg dagens ljus. Det gör Kista Science City till den perfekta platsen för att driva utveckling av den smarta staden. Allt från uppkopplade papperskorgar som talar om när det är dags att tömma dem till 5G-uppkopplade självkörande fordon för morgondagens transportsystem ingår i den teknik för hållbara städer som testas här.

Här finns vår samverkansarena Urban ICT Arena, där företag, akademi och offentlig sektor möts. Här finns möjligheter att testa, visa upp och skapa nya samarbeten med utgångspunkt i Kistas urbana miljö. Tillsammans hittar vi här lösningarna på dagens och morgondagens utmaningar.

“Stockholm Smart City Live och Stockholm Tech Live är intressanta mötesplatser som kan bidra till att skapa dialog och affärer för framtiden. Därför har vi valt att delta och vara en aktiv partner. Vi tror på mässorna som ett komplement till våra egna arenor och är övertygade om att många nya samarbeten kommer att se dagens ljus här”, säger Karin Bengtsson, COO för Urban ICT Arena.

“Uppdraget för Urban ICT Arena är att accelerera digitaliseringen för framtidens hållbara stad. Ett viktigt verktyg för det är att aktörer från olika delar av samhället möts och formar nya samarbeten, någonstans att hitta varandra och testa nya idéer både i teori och praktik. Vi ser fram emot att vara en del av ännu en mötesplats där vi kan bidra till att den hållbara staden skapas”, avslutar Karin Bengtsson.

Karin Bengtsson, COO, Urban ICT Arena

Silicon Vikings inleder samarbete

Silicon Vikings ett nätverk bestående av över 45 000 personer som förbinder nordisk och baltisk innovation med Silicon Valley och vice versa. En ideell organisation med huvudkontor i Silicon Valley sedan 1997 och med noder i hela Norden samt Baltikum och som fungerar som en bro mellan regioner. Silicon Vikings organiserar gränsöverskridande event och nätverk med sina noder och partners i Norden för att bättre sammankoppla de två regionerna. De organiserar pitchevenemang och pitchingtävlingar i Norden/Baltikum och i Silicon Valley.

“En av våra mest kända pitchhändelser är Startup World Cup, en global konferens och tävling som samlar de bästa start-up-företagen, venture capitalists, entreprenörer och teknologichefer i världsklass”, berättar Ebba Josefson Lindqvist, Director of Nordic Nodes på Silicon Vikings. “Vi samarbetar med Startup World Cup och genomför tävlingen till Norden/Baltikum. Finalen kommer genomföras på Stockholm Tech live i Stockholm och vinnaren fortsätter att tävla vid Global Grand Final i San Francisco om investeringspriset på 1 miljon USD. Vi på Silicon Vikings ser Stockholm Tech live som en viktig mötesplats för hela tech-scenen och ser det därför naturligt att förlägga finalen på mässan”, avslutar Ebba.

Silicon Vikings inleder samarbete med Stockholm Tech Live och kommer förutom Startup World Cup delta i utvecklingsråd och marknadsföringsaktiviteter för hela eventet.

Ebba Josefson Lindqvist, Director of Nordic Nodes, Silicon Vikings

Smart City Sweden går in som partner

Smart City Sweden arbetar för att skapa mer samarbete mellan Sverige andra länder inom hållbara lösningar för städer genom att erbjuda en besöksplattform för utländska intressenter.
Med åtta myndigheter, sex kontor runtom i Sverige och över 700 företag kopplade till plattformen som är redo att ta sina lösningar till nya marknader kan Smart City Sweden koppla samman intressenter med både expertkunskap och lösningar inom det område de är intresserade av. Dessutom finns även över 120 goda exempel på hemsidan som alla är möjliga att besöka, vissa även digitalt.

“Stockholm Smart City Live kommer bidra till att skapa dialog och samarbeten för framtiden. Därför har vi valt att delta och vara en aktiv partner och kommer bidra till utvecklingen av mötesplatsen”, säger Rebecca Larson, kommunikationsansvarig på Smart City Sweden. “Internationellt samarbete är otroligt viktigt för att lösa de utmaningar vi står inför. Vi ser att det finns ett stort intresse från utländska aktörer, även under dessa tider när vi har fått ställa om och gjort plattformen digital”, avslutar Rebecca Larson.

Sedan starten har Smart City Sweden välkomnat omkring 6000 besökare från över 60 länder till våra kontor och sedan 2020 erbjuder vi även digitala möten och rundvandringar. Efter besöken följer Smart City Sweden upp delegationens intresse och har även möjlighet att genomföra inledande förstudier eller motbesök i delegationens lokala kontext.

Smart City Sweden drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och koordineras av Energimyndigheten.

Rebecca Larson, Kommunikationsansvarig, Smart City Sweden

Connect Sverige för Startup Scaleup

Connect är ett unikt forum för tillväxtskapande. Vi matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet och hjälper företag att växa – på riktigt. Genom Connect får tillväxtföretag unika möjligheter att testa och presentera sina idéer på marknaden, få värdefulla råd och kontakter som också ger möjlighet att söka kapital.

 

Berätta lite om er som företag!

“Connect Sverige finns på 5 regioner runt om i landet. Vi jobbar årligen med ca 150 bolag i start up scale up fas som söker kapital, vi driver idag Sveriges största investerarnätverk. Jobbet vi gör med bolagen handlar mycket om att förbereda dem inför att ta in externt kapital och som entreprenör förstå vad det är för krav som ställs på dig, och vad det innebär att ta in externa delägare. Vi jobbar även också mycket i det arbetet med att hitta rätt investerare, att man som entreprenör och bolag i den här expansiva tillväxtfasen har så mycket att vinna på. Man brukar prata om det smarta kapitalet investerare som kan bidra med mer än bara pengar, dem kan komma in med erfarenhet, kompentens, nätverk, möjlighet att öppna dörrar osv. Vi är bransch-breda men ser såklart mycket till bolag inom mjukvarulösningar av olika slag med SaaS affärsmodeller, lite så som start up scenen ser ut i Sverige idag.”

Vad ser ni fram emot med mötesplatsen Stockholm Tech Live?

“Oj Massor… vi ser fram emot i det breda perspektivet att träffas, vilket ska bli fantastiskt roligt, att få se alla människor igen. Vi vet vilken kraft som kan uppstå när människor möts, även om det fungerar digitalt så är det fysiska helt oslagbart, det går inte att ersätta. Så det ser vi jättemycket fram emot. Vi ser även fram emot just det här som är Connects nisch, att hjälpa entreprenörer som söker kapital nu eller senare att komma i kontakt med rätt aktörer, och rätt personer för att fortsätta sina resor. Vi ser fram emot många spännande möten människor emellan och förhoppningsvis att se starten på många fina samarbeten.”

Vilka ser ni fram emot att träffa på plats?

“Vi ser fram emot att möta personer som har gjort lyckosamma resor, byggt bolag som har nått framgång, att dem ska vara med och inspirera de mer nystartade företagen som just nu står inför att börja på sin motsvarande framgångsresa. Det ska även bli jättespännande med de större etablerade företagen, att se hur de arbetar med innovation och också att dem har förstått att dem behöver ha ögon och öron öppna mot start up scale up värden. Det händer så otroligt mycket just nu inom innovation inom startup och dem stora bolagen har förstått att de inte kan göra allt själva internt- och att det ofta är mer lyckosamt för dem att öppna dörren för samarbeten med mindre aktörer.”

Vad anser du är Connects främsta bidrag till mässan?

“Connect bidrar med förståelsen för hur man kan skapa mötesplatser som gynnar samarbeten oavsett om det är kapital som möter bolag och innovation eller om det är innovation och andra bolag som möts. Att skapa den typen av förhållanden, det är Connects USP. Dels på plats givetvis, men också både inför mässan och efteråt finns vi som en part som kan hjälpa bolag som står precis inför dem här utmaningarna, att kunna stötta dem på deras resa vidare.”

Berätta lite om dig, vad är din roll på Connect?

Thererse har varit på Connect region öst i 8 år, hennes primära roll är att hon är ansvarig för Connects investerarnätverk som idag är Sverige största.

“Det är mycket fokus på investerarmålgruppen vilket är mycket spännande i min roll, att jag ansvarar för att investerarna har det dem behöver för att bli riktigt bra investerare. Vi jobbar med mycket med kompetensutveckling som utbildningar, seminarier, workshops där investerarna dels får kompetens till sig och förstår hur de kan vara mer hållbara som investerare, följa bolag över tid och hur det går till inom olika vertikaler att just investera.
Sen är en jätteviktig aspekt nätverkandet investerarna emellan så att vi också skapar mötesplatser för dem att lära känna varandra och för att hitta bra möjligheter för samarbeten.
Jag är även i region öst ansvarig för vår nya satsning kring scale up bolag och i ett program som heter Evolve som handlar om att stötta bolag som har tagit in kapital att realisera och nå sina milstolpar.”

Therese Folkesson, Head of Investor Relations & Growth Capital