För oss är det viktigt att du som partner får ett så lönsamt och framgångsrikt deltagande som möjligt. Därför anpassar vi och skräddarsyr ditt engagemang i Stockholm Tech Live så gott vi kan. Behoven och möjligheterna hos er varierar stort så låt oss bidra med det vi kan bäst; lösningar för er som bolag för ett så givande deltagande som möjligt.

Kontakta våra Sales Managers för mer information om ditt deltagande

Jan Tjörngren, E-post jan01@liveexpo.se, Telefon 0709-716300

Peter Lundegaard, E-post pl@liveexpo.se, Telefon 0763-425700