IoT Sverige – en del av Stockholm Tech Live

 

Ulrika Strömqvist, kommunikationsansvarig på IoT Sverige, om samarbetet med Stockholm Tech Live. 

Varför är IoT Sverige med som samarbetspartner?
Internet of Things Sverige – IoT Sverige –  är ett strategiskt innovationsprogram (finansierat av Vinnova och värdskap hos Uppsala Universitet Innovation) som ger stöd och finansierar innovativa IoT-projekt över hela landet. IoT i sig är ett samlingsbegrepp för saker som är uppkopplade och kan prata och dela med sig av viktig information till oss människor, en sammankoppling mellan vår fysiska och digitala värld helt enkelt. Vi vill knyta samman den fysiska och digitala världen. Inte minst på lysande arenor där vi ser att våra behovsägare – offentlig sektor – finns. För att de vidare i en ”quadruple helix” vill driva innovationsprojekt i tillsammansskap för ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld.

Vad betyder en sådan här mässa för teknikutvecklingen och innovationen?
Med hjälp av IoT och nyttig data kan vi förenkla livet för människor i Sverige. Vi kan öka vår innovationsförmåga, skapa en hållbar välfärd som gynnar både Sveriges tillväxt och konkurrenskraft globalt. Genom IoT kan vi skapa ett mer inkluderande samhälle där alla människor kan känna sig delaktiga.  Att ha intressanta arenor där vi kan mötas, lära av varandra, dela kunskap och hitta nya samarbeten är viktigt.

Vilka ser du fram emot att träffa på plats?
Vi vill möta människor i offentlig sektor – våra behovsägare, företag, akademi och organisationer och civilsamhället som brinner för att göra skillnad kring innovation och IoT långsiktigt.  Människor som vi vill knyta till oss i vårt vidare nätverk kring IoT som medel för målet om en bättre välfärd för alla långsiktigt.

Hur är IoT Sverige involverade?
Vi i IoT Sveriges programledning  – med mig som kommunikationsansvarig – sitter med i programrådet för mässan, tillsammans med flertalet kunniga organisationer och individer  för att se till att denna nya arena täcker in viktig kunskap på området, relevanta talare (och internationellt) och inte minst en design av hela arenan som möjliggör kreativa såväl planerade som spontana möten.

Vad ser du är IoT Sveriges bidrag till mässan?
För att lyckas med innovationsprojekt kring IoT jobbar vi med nära samarbeten och ett starkt nätverk med olika aktörer. Att föra vidare kunskap är en viktig del i samtliga våra innovationsprojekt. Kunskapen ska leda till en ökad förståelse för enskilda person inom sitt respektive område så att de både kan beställa, förnya, införa och leverera datadriven nytta. All denna kunskap föder vi in på olika sätt för att Stockholm Tech Live i november ska bli en långsiktig viktig arena – för IoT och sammhällsnytta.

Övrigt:

Följ IoT Sverige på: LinkedIn, Twitter och Facebook (#iotsverige)

On stage: Yukie Nagai

 

Yukie Nagai is a Project Professor at International Research Center for Neurointelligence, the University of Tokyo. She received her Ph.D. in Engineering from Osaka University in 2004 and worked as a Postdoc Researcher at National Institute of Information and Communications Technology (NICT) and at Bielefeld University for five years. She then became a Specially Appointed Associate Professor at Osaka University in 2009 and a Senior Researcher at NICT in 2017. Since April 2019, she is working with the University of Tokyo.

Yukie Nagai has been investigating underlying neural mechanisms for social cognitive development by means of computational approaches. She designs neural network models for robots to learn to acquire cognitive functions such as self-other cognition, estimation of others’ intention and emotion, altruism, and so on based on the theory of predictive coding. The simulator reproducing atypical perception in autism spectrum disorder (ASD), which has been developed by her group, greatly impacts the society as it enables people with and without ASD to better understand potential causes for social difficulties. She serves as the research director of JST CREST Cognitive Mirroring since December 2016.

Kista Science City – samarbetspartner

 

Kista Science City har gått in som samarbetspartner till Stockholm Tech Live och Klas Mattson, Communication officer, svarar på några frågor rörande samarbetet:

Varför är Kista Science City med som samarbetspartner?
Kista Science City ska verka för att Kista ska fortsätta vara norra Europas största IT-kluster. Stockholm Tech Live känns som en viktig pusselbit som har saknats i Kista – och den höga ambitionsnivån passar området perfekt. För oss är det en självklarhet att vara med!

Vad betyder en sådan här mässa för teknikutvecklingen och/eller bolagen i Kista?
Det betyder jättemycket! Det är en möjlighet för företagen att få visa upp sig på en relevant arena. Dessutom är det oerhört viktigt för teknikutvecklingen att det finns mötesplatser där man kan träffa varandra. Ett enda möte kan leda till stordåd!

Vilka ser du fram emot att träffa på plats?
Jag ser fram emot att träffa små och medelstora företag – främst de med innovativa lösningar för den smarta staden.

Hur är Kista Science City involverade?
Kista Science City medverkar i programrådet. Vi bidrar också till att skapa rätt förutsättningar för mässan genom vårt breda kontaktnät i Kista.

Vad ser du är Kista Science Citys bidrag till mässan?
Vi på Kista Science City driver samverkansarenan Urban ICT Arena, som har en testbädd för smart stad-lösningar som finns precis utanför mässan. Vi vill att mässan ska fortsätta ut på gatorna! Hur coolt vore det inte att kunna visa upp innovativa produkter och tjänster som presenteras på mässan i en verklig stadsmiljö?

 

On stage: Kayla Brizo

 

Kayla Brizo
Lead Product Manager – Data & Analytics
Sony Music Entertainment New York

Kayla is a tech and gaming nerd with a passion for building great products. She has over ten years of experience in the product space, building a variety of web and mobile applications at both the enterprise and startup levels. As part of the Data+Analytics team at Sony Music, her focus is on creating tools to help drive the decision-making process and root it in data. Working in a team that operates as a startup within a larger enterprise has become her specialty through the years, and she enjoys challenging the traditional way things are done to help push an organization into the digital, data-fueled, modern age.

Kayla on stage at Stockholm Tech Live

Data science and analytical approaches in traditional media companies such as print/news and music are typically met with resistance because of a general fear that data, AI, and “robots” will take jobs from humans. Challenging the status quo of decision making is critical to making sure traditional media can stay competitive in the digital age by helping users make more informed business decision rather than relying on what has always been done. Creating products to turn the tide of how decisions are being made is a balancing act between data, analysis, and charming user experiences.

Juridiska aspekter av AI med Agnes Hammarstrand

Juridiska aspekter av AI med Agnes Hammarstrand

Agnes Hammarstrand är IT-advokaten som leder ett stort team jurister och advokater på advokatfirman Delphi. Under Stockholm Tech Live kommer hon, som en utav talarna, att beröra juridiska aspekter inom Artificiell Intelligens. Vi har ställt Agnes några frågor om juridikens roll när det kommer till att utveckla och implementera AI.

Vilka juridiska missar kan göras vid implementering och användning av AI?

Det vanligaste är att man inte tänker på att ta hänsyn till juridiska aspekter förrän för sent – när AI:n är färdigutvecklad och/eller i slutskeendet av implementeringen. De juridiska frågorna behöver ”byggas in” i AI:n, t.ex. ansvarsfrågor, etiska principer, integritet och informationssäkerhet.

En vanlig miss vid implementering är att inte göra en ordentlig konsekvensbedömning över bl.a. etiska och integritetsmässiga aspekter.  En annan vanlig miss är att inte ta avtalen på allvar. Det är viktigt med tydliga avtal för att fördela risk, ansvar och rättigheter för AI:n och det resultat AI:n skapar.

Vidare frågar vi Agnes om juristens plats i implementeringen av AI, varför är det viktigt att involvera en jurist? 

Det är viktigt för att säkerställa att man följer alla gällande lagar och regler vid utveckling och användning av AI. Som företag är det viktigt för att säkerställa att man får det ägande eller den rätt att nyttja AI eller data som man behöver. Det är även viktigt för att begränsa sitt ansvar så inte företaget tar för stora risker. Flera saker kan gå fel. Utan bra avtal finns en risk att företaget inte kan göra det de vill med utvecklad AI eller data som behandlas. Dessutom kan man riskera att ta stora risker som företaget inte är försäkrade för om AI orsakar en skada eller förlust.

En stor risk om man inte tar hänsyn till juridiken är att bryta mot GDPR eller andra tvingande lagkrav. Det kan bli dyrt och innebära bad-will. Utan etisk utvecklad AI kan ni riskera badwill eller tvingas bygga om AI:n om försäkringsbolag eller avtalsparter kräver det.

Så, vilka lagar finns det som behandlar AI? 

Det finns ingen ”AI-lag” utan alla vanliga lagar gäller även för AI. Beroende på område kan det handla om alla möjliga typer av lagar. Generellt viktig är lagkrav som kan ställa krav på själva AI:n som sådan eller den data som den tränar på eller annars behandlar som t.ex. GDPR, krav på produktsäkerhetskrav, CE-märkning och liknande. Dels handlar det om avtalsmässiga regler och regler för immateriella rättigheter som är viktiga att ha kunskap om och kunna använda till sin fördel. Sen finns det regler som avgör vem som ansvar om t.ex. AI orsakar en skada, såsom skadeståndsrättsliga regler.

Har du ett medskick, en tanke eller råd?

Ta med juridiken så tidigt som möjligt såväl vid utveckling som användning av AI. Bygg in juridiska aspekter i AI-lösningar såsom t.ex. integritetsaspekter/GDPR, ansvarsfrågor och frågor om vem som äger vad. Budgetera för juridiken och lägg in den i era projektplaner. Det kan bli dyrt att komma på i efterhand att er AI är olaglig eller måste byggas om!

Tack Agnes – vi ser fram emot att lyssna på din föreläsning under Stockholm Tech Live!