Juridiska aspekter av AI med Agnes Hammarstrand

Agnes Hammarstrand är IT-advokaten som leder ett stort team jurister och advokater på advokatfirman Delphi. Under Stockholm Tech Live kommer hon, som en utav talarna, att beröra juridiska aspekter inom Artificiell Intelligens. Vi har ställt Agnes några frågor om juridikens roll när det kommer till att utveckla och implementera AI.

Vilka juridiska missar kan göras vid implementering och användning av AI?

Det vanligaste är att man inte tänker på att ta hänsyn till juridiska aspekter förrän för sent – när AI:n är färdigutvecklad och/eller i slutskeendet av implementeringen. De juridiska frågorna behöver ”byggas in” i AI:n, t.ex. ansvarsfrågor, etiska principer, integritet och informationssäkerhet.

En vanlig miss vid implementering är att inte göra en ordentlig konsekvensbedömning över bl.a. etiska och integritetsmässiga aspekter.  En annan vanlig miss är att inte ta avtalen på allvar. Det är viktigt med tydliga avtal för att fördela risk, ansvar och rättigheter för AI:n och det resultat AI:n skapar.

Vidare frågar vi Agnes om juristens plats i implementeringen av AI, varför är det viktigt att involvera en jurist? 

Det är viktigt för att säkerställa att man följer alla gällande lagar och regler vid utveckling och användning av AI. Som företag är det viktigt för att säkerställa att man får det ägande eller den rätt att nyttja AI eller data som man behöver. Det är även viktigt för att begränsa sitt ansvar så inte företaget tar för stora risker. Flera saker kan gå fel. Utan bra avtal finns en risk att företaget inte kan göra det de vill med utvecklad AI eller data som behandlas. Dessutom kan man riskera att ta stora risker som företaget inte är försäkrade för om AI orsakar en skada eller förlust.

En stor risk om man inte tar hänsyn till juridiken är att bryta mot GDPR eller andra tvingande lagkrav. Det kan bli dyrt och innebära bad-will. Utan etisk utvecklad AI kan ni riskera badwill eller tvingas bygga om AI:n om försäkringsbolag eller avtalsparter kräver det.

Så, vilka lagar finns det som behandlar AI? 

Det finns ingen ”AI-lag” utan alla vanliga lagar gäller även för AI. Beroende på område kan det handla om alla möjliga typer av lagar. Generellt viktig är lagkrav som kan ställa krav på själva AI:n som sådan eller den data som den tränar på eller annars behandlar som t.ex. GDPR, krav på produktsäkerhetskrav, CE-märkning och liknande. Dels handlar det om avtalsmässiga regler och regler för immateriella rättigheter som är viktiga att ha kunskap om och kunna använda till sin fördel. Sen finns det regler som avgör vem som ansvar om t.ex. AI orsakar en skada, såsom skadeståndsrättsliga regler.

Har du ett medskick, en tanke eller råd?

Ta med juridiken så tidigt som möjligt såväl vid utveckling som användning av AI. Bygg in juridiska aspekter i AI-lösningar såsom t.ex. integritetsaspekter/GDPR, ansvarsfrågor och frågor om vem som äger vad. Budgetera för juridiken och lägg in den i era projektplaner. Det kan bli dyrt att komma på i efterhand att er AI är olaglig eller måste byggas om!

Tack Agnes – vi ser fram emot att lyssna på din föreläsning under Stockholm Tech Live! 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *